qaynaq

qaynaq
1.
is. Bir şeyin qaynayıb çıxdığı yer; mənbə. Bu dərə başdan-başa su qaynağı idi. A. Ş.. «Mərcan suyu» qaynağın; Ellər sənin oynağın; Nə gözəldir yanağın; Gəlin kimi baxan Kür! Ə. C.. Qaynaqdan bulandıran elə bulandırdı ki; Suyumuz durulmadı. B. V.. // Yerdən qaynayıb çıxan bulaq, çeşmə və s. Ağbulaq kəndinin aşağı səmtində, yaşıl meşəliyin içində qaynayan Turşsu qaynağı hamının diqqətini cəlb etməyə başladı. S. R.. Almalı, armudlu bu bağlar sənin; Səadət qaynaqlı bulaqlar sənin. Şəhriyar. // məc. Mənbə, mənşə mənasında. Sən öylə ziya qaynağısan, ey gözəl afət; Yandıqca o hüsnün şamı, pərvanə gülümsər. A. Ş..
2.
is. tex.
1. Metalda qaynayıb (qaynaq olub) bitişən yer.
2. Metal hissələrin aralarına ərgin metal tökmək yolu ilə onları birləşdirmə, bitişdirmə üsulu. Borunun hissələri bir-birinə qaynaq edildikdə məlum oldu ki, bunların bəziləri yolda zədələnmişdir. – Qoruyucu borular adətən 6-10 m uzunluğunda olub, bir-biri ilə qaynaq vasitəsilə birləşdirilir. Quliyev.
3.
is.
1. Alıcı və yırtıcı quş çəngəli, caynaq. O necə quş idi, qayada səkər; Qaynağı neştərdir, qanımı tökər. X. Q..
2. məc. Əl, pəncə, çəng, caynaq. Mən onu elə əlimə dolayaram ki, ömrü olanı qaynağımdan qurtara bilməz. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Qaynaq — Infobox Settlement name =Qaynaq settlement type=Municipality native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Tartar leader title = leader name …   Wikipedia

  • qaynaqlamaq — 1. f. tex. Qaynaq etmək, qaynaq edib bitişdirmək, qaynaq vermək (bax qaynaq 2). Boruları qaynaqlamaq. – <Yusif:> Karkasları quraşdırdıq, bir neçə saata bütün mərtəbə hazır oldu. Bu saat elektriklə qaynaqlayırlar. S. Rəh.. 2. f. Qaynağına… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaynaqlanmaq — 1. f. tex. Qaynaq tutmaq, qaynaq olub birləşmək, bitişmək (bax qaynaq 2). 2. f. Qaynağa keçirilmək, pəncəyə keçirilmək (bax qaynaq 3) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yapışdırmaq — f. 1. Yapışqanla və ya başqa yapışdırıcı maddə ilə bir şeyi başqa bir şeylə bitişdirmək. Məktuba marka yapışdırmaq. Divarlara elan yapışdırmaq. Cırılmış səhifələri yapışdırmaq. Taxtaları yapışqanla birbirinə yapışdırmaq. // Qaynaq vermək, qaynaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zod — is. xüs. 1. Metalları qaynaq yolu ilə bir birinə yapışdırma, calama, birləşdirmə, qaynaq. // Metalda qaynaq, calaq yeri. // Metalı döyməklə uzatma. 2. məc. dan. Kəsər, təsir, itilik. Ağzının zodu yoxdur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mənbə’ — ə. 1) qaynaq, bulaq, çeşmə; 2) bir əhvalat və ya xəbərin çıxdığı və ya götürüldüyü yer; qaynaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bulaq — is. 1. Yerin altından sızıb çıxan sərin, soyuq su mənbəyi; çeşmə, qaynaq. Bulaq başdan bulanar. (Ata. sözü). <Şirvan vilayətinin> xoş havalı yaylaqları, şirin bulaqları və hər iki tərəfə axan çoxlu çayları vardır. A. B.. <Cahan:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaynaqçı — is. xüs. Qaynaq işilə məşğul olan fəhlə (bax qaynaq 2). Buruqda kəmər endirilərkən, boruları eyni zamanda iki qaynaqçı qaynaqlayır. Quliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaynaqlandırılmaq — məch. tex. Qaynaq edilmək, qaynaq edilib bitişdirilmək. 1923 cü ildə ilk dəfə olaraq qazıma baltaları sərt xəlitələrlə qaynaqlandırılmağa başlandı. Quliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Çanyataq — Coordinates: 40°08′19″N 46°46′09″E / 40.13861°N 46.76917°E / 40.13861; 46.76917 …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”